Czym zajmuje się geotechnika w budownictwie?

geotechnika, budownictwo

Być może przechodząc obok nowo wybudowanego osiedla, gigantycznego budynku lub drogi ekspresowej zastanawiałeś się, jak to możliwe, że tak wielkie konstrukcje trzymają się podłoża pomimo trudnych nieraz warunków? To zasługa geotechniki. Dzięki niej drogi, lotniska i większe budynki są dobrze zakorzenione w gruncie i nie grozi im naruszenie konstrukcji.

Czym zajmuje się geotechnika?

Geotechnika to w wielkim skrócie dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem gruntów i tworzeniem na tej podstawie fundamentów budynków i nawierzchni drogowych, a także budowli podziemnych. Osobny dział geotechniki zajmuje się również regulacją wód i budowaniem elementów mających styczność z wodą, jak porty czy konstrukcje brzegowe. Geotechnika i jej technologie zostały wymienione na keller.com.pl/czym-sie-zajmujemy/technologie, poniżej przedstawiamy jedynie kilka działań, które podejmuje ta dziedzina. Geotechnika jest bardzo ważna podczas projektowania i budowania domów oraz innych budowli na terenach szczególnie narażonych na trzęsienia ziemi i drgania sejsmiczne.

Wzmocnienie podłoża i fundamenty głębokie

Zdarza się, że grunt, na którym budowana ma być konkretna budowla czy droga jest grząski lub ma za małą gęstość. Poprawa właściwości fizycznych gruntu, którą zajmuje się geotechnika polega między innymi na wykonaniu inkluzji celem osiągnięcia większej wytrzymałości podłoża. To także modyfikacja właściwości gruntu, która może polegać na dodaniu do podłoża specjalnych kolumn lub czynników chemicznych.

Często jednak trzeba wykonać fundamenty głębokie, które są elementami konstrukcyjnymi przenoszącymi ciężar budowli. To dobre rozwiązanie, kiedy grunt jest słaby lub nienośny. Wkręty muszą być wbite głęboko w ziemię i stabilne, aby utrzymać budynek o dużej masie.

Konstrukcje brzegowe i portowe

Geotechnika zajmuje się również inżynierią wodną. To wymagająca dziedzina, która pozwala zbudować stabilne budowle mające bezpośredni styk z wodą. Budowanie w bliskim styku z wodą wymaga konkretnych umiejętności i użycia specjalnych technik budownictwa lądowego i wodnego. W skład tej dziedziny wchodzi między innymi budowa nadbrzeży, budowa podpór i mostów, konstruowanie pirsów i pomostów a także wałów przeciwpowodziowych. Ta gałąź geotechniki jest niezwykle istotna w miejscach, które narażone są na powodzie lub są położone w bliskiej odległości morza lub innych zbiorników wodnych.

Zabezpieczenie terenu oraz kontrola przepływu wód

Geotechnika zajmuje się również wykonywaniem prac stabilizujących i kontrolujących jakość podłoża. Wzmacnianie podłoża oraz kontrola przepływu wód gruntowych odbywa się podczas zmniejszenia przepuszczalności gruntów i nazywa się iniekcją. Jest kilka technologii iniekcyjnych, które stosowane są w tym przypadku i mogą dzielić się na iniekcje uszczelniające, iniekcje rozpychające oraz kompensacyjne a także wypełnianie pustek i Jet grouting.

Geotechnika zajmuje się także zabezpieczaniem wykopów, skarp oraz zboczy, które obejmuje odbudowę oraz stabilizację. Tę technikę stosuje się zarówno w przypadku naturalnie niestabilnych zboczy, jak i zabezpieczenia wykopów fundamentowych lub wsparcia sąsiadujących konstrukcji.

Comments

  1. June Carter

    Muszę przyznać, że niektóre konstrukcje brzegowe są imponujące. Geotechnika to potężne narzędzie;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *